T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Görev Ve Sorumlulukları

20/04/2016 23:21:44 - 20/04/2016 23:21:44 - 1744 Okunma


Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları:


1-Yatırım programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp sözleşmesi yapılan işlerin, yapılan sözleşme çerçevesinde yer teslimi, işe başlama tutanağı, sgk bildirimi, yapımının takibi ve denetim işlerinin yürütülmesi
2- Hakedişlerinin hazırlanması
3- Sözleşme hükümlerine göre yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabullerinin yaptırılması işleri
4- İncelenmesi tamamlanmış işlerin en son duruma göre varsa mahsuplaşma işlerinin yürütülmesi
5- Kesin teminatların iadesi ve iş deneyim belgelerinin verilmesinin sağlanması işlerinin yürütülmesi
6- Bütçe harcamalarında ödenek durumlarını kontrol ederek ödenek üstü harcama yapmamak.
7- Her türlü ihale komisyonunda görev alma
8- Kabul işlemlerinde görev alma
9- Piyasa fiyat araştırmalarında görev alma
10- Her türlü yazışmaların yapılması
11- Üst yönetimin ve Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak

yapım

Facebook Twitter Google Plus

İhale Takvimi

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.