T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Misyon Vizyon

20/04/2016 13:03:38 - 20/04/2016 13:03:38 - 29273 Okunma

Misyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız olarak Misyonumuz 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5662 Kanunla kurulan ve Daire Başkanlığımıza tevdi edilen Kırklareli Üniversitesinin bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarım ile ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek, teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, kalorifer, doğalgaz, kazan dairesi, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, elektrik ve elektronik bakım ve onarım işleri, çevre düzenleme, arazi tahsis, kamulaştırma ve tespit işlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır. 

Vizyon

Örgütsel değişimin nedenleri olan teknolojik iletişim, çalışanların deneyimi, karar özgürlüğü ve büyüme fonksiyonları dikkate alınarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının daha teknolojik bir yapıda eğitim ve öğretimlerini sağlamak, öğrenci, akademik ve idari personelin çalışmalarını ve boş zamanlarını daha iyi ve etkin bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla, teknolojinin vermiş olduğu imkânları kullanarak (bina, çevre düzenlemesi, spor tesisi) çalışmalar yapmaktadır. Bunları yerine getirirken merkeziyetçilik, aşırı bürokrasi, kalitesiz iş gücünden oldukça uzaklaşarak günün şartlarına uygun kaliteye odaklaşma, esnekleşme, Reform ve Reorganizasyon dallarında değişime gitmektir.

misyon vizyon

Facebook Twitter Google Plus

İhale Takvimi

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.